رابطه بین بتا امیلویید و سن فرد

0 ۰

ht_150819_cirrito_brai_plaques_800x600محققین می کویند که با افزایش سن توانایی مغز در گرفتن و پاک کردن بتا امیلویید ها کمتر می شود و این دلیل اصلی افزایش احتمال الزایمر در سن بالاست….. دکتر  Randall J. Bateman, MD, Charles F. وJoanne Knight اساتید ممتاز دانشگاه واشنگتن در سنت لوییز می کویند که در این مطالعه رابطه ای بین بتا امیلویید که به عنوان عامل ایجاد الزایمر و سن فرد به عنوان بالاترین نکته در ابتلای به این بیماری یافته و بحث شده است.با این ارتباط که مفز انسان قدرت رهگیری و نابودیمغ با افزایش سن امروزه با امیلوییدوزیس بیمار می توان ابتلای اتی او به الزایمر را تخمین زد که این موضوع مطالعات بعدی این گروه در این زمینه است.

Ann Neurol. Published online July 20, 2015. Abstract

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین