به سامانه ثبت نوبت آنلاین خوش آمدید


چند نکته در مورد ثبت نوبت

  • ثبت نوبت آنلاین به معنای ثبت نوبت قطعی نیست
  • لطفا شماره همراه خود را با دقت وارد کنید
  • بعد از ثبت نوبت منتظر تماس منشی باشید
  • تاریخ پیشنهادی شما قطعی نیست، زمان قطعی منشی مطب اطلاع خواهد داد
× ثبت نوبت آنلاین