مقدمه اختلال نعوظ (ناتوانی جنسی) ناتوانی در ایجاد و حفظ نعوظ به اندازه کافی برای رابطه جنسی است. علل چگونگی و کنترل داشتن مشکل نعوظ گاه به گاه لزوماً دلیلی برای نگرانی نیست. با…
ادامه مطلب ...
× ثبت نوبت آنلاین