مقدمه سردرد مداوم روزانه جدید (NDPH) با شروع ناگهانی سردرد تظاهر می کند که بدون بهبودی در عرض 24 ساعت ادامه می یابد. اگرچه نادر است، NDPH مهم است زیرا یکی از مقاوم‌ترین اختلالات…
ادامه مطلب ...

مقدمه  کارشناسان حوزه تحقیقات تغذیه می‌گویند که برنامه غذایی می‌تواند تاثیر زیادی بر عوامل زیربنایی منجر به درد مزمن در افراد شود اما نتایج برای افراد متفاوت خواهد بود.…
ادامه مطلب ...
× ثبت نوبت آنلاین