صرع

صرع

عدم اطلاع برخی متخصصین از عوارض مصرف داروهای ضد صرع 1391/6/10   برپایه مقاله منتشر شده در شماره اکتبر 2013مجله صرع و رفتار تخمین زده می شود حدود 20درصد متخصصین مغزواعصاب در جریان اطلاعات بروشورهای دارویی در جهت کنترل اسیب…

سکته مفزی و تشنج؟

تشنج یکی از شایعترین علل مشاوره مغزواعصاب در بیمارستانها است و سکته مغزی هم شایع ترین علت تشنج در سالمندان بشمار می رود.هرچند اکثر سکته های مغزی بدون وقوع تشنج حاد می باشد و فقط در 6/3 در صد از…

Call Now Button
Design & Development By www.724ws.net