مرور رده

صرع

رابطه صرع و پاها

ظاهرا در نگاه اول ارتباطی بین پاها و بیماری تشنج وجون ندارد و اگر تعجب کنید عجیب نیست , اما با بررسی بیشتر متوجه خواهید شد که ارتباط بین ان دو چندان هم غیر عادی نیست و به مرور از…
ادامه مطلب ...

سکته مفزی و تشنج؟

تشنج یکی از شایعترین علل مشاوره مغزواعصاب در بیمارستانها است و سکته مغزی هم شایع ترین علت تشنج در سالمندان بشمار می رود.هرچند اکثر سکته های مغزی بدون وقوع تشنج حاد می باشد و فقط در…
ادامه مطلب ...

صرع و بارداری

مراقبت و درمان زنان باردار ی که بیماری تشنج دارند چالشهای جدی را در زمینه اتنخاب و تجویز دارو در پرتو اطلاعات مربوط به تاثیر ان داروها رویزمینه جنین و بارداری اعم از بارداریهای…
ادامه مطلب ...
× ثبت نوبت آنلاین