صرع

صرع و بارداری

مراقبت و درمان زنان باردار ی که بیماری تشنج دارند چالشهای جدی را در زمینه اتنخاب و تجویز دارو در پرتو اطلاعات مربوط به تاثیر ان داروها رویزمینه جنین و بارداری اعم از بارداریهای برنامه ریزی شده و یا غیر ان…

امگا تری برای تشنج

بعد از مطالعات منفی قبلی بررسی های جدید نشان می دهد که مقادیر کمتر از قبل روغن ماهی در کنترل تشنج می تواند مفید باشد.تحقیقات علمی به سرپرستی دکتر کریستوفر دی جورجیو از لوس انچلس کالیفرنیای امریکا این موضوع را تایید…

روان درمانی بهترین روش درمان تشنج کاذب

دکتر کورت دولافرانس دانشیار روانپزشکی و نورولوژی دانشگاه رودزایلند امریکا در مقاله منتشر شده در شماره دوم جولای مجله جامای سایکیاتری بیان کرده که در مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه تشنج های غیر صرعی و روحی بهترین درمان…

درمان صرع مقاوم

حدود 1/3 بیماران با سابقه تشنج علیرغم درمان متناسب  کننرل نشده و ممکن است جهت جراحی صرع برای تحریک عصب واگ  معرفی شوند. برخی ازانها به دلایل طبی کاندید جراحی نبوده و پاره ای هم خودشان رغبتی به عمل ندارند.در…

Call Now Button
Design & Development By www.724ws.net