ام اس و بیماری های همراه

0 ۳

is_160324_doctor_diagnosis_800x600

بررسی ها نشان می دهد که در بیماران با ام اس تازه تشخیص داده شده ابتلای به کسالت های دیگری مانند فیبرومیالژیا – امراض التهابی روده ها و صرع از امراض فیزیکی واز دسته امراض روحی روانی افسردگی و امراض دوقطبی به وفور دیده می شود و این موضوع باید مورد توجه باشد..محققین به سرپرستی دکتر Ruth Ann Marrie از دانشگاه مانیبوتای کانادا در Winnipeg تفاوت های جنسیتی جالبی هم در این میان یافتند.زنان با بیماری ام اس بیشتر امراض مزمن ریه داشتند و مردان مبتلای به ام اس بیشتر صرع- فشار و دیابت و تمام امراض روحی روانی مانند افسردگی اسکیزوفرنی-دوقطبی و اضطراب را بیشتر داشتند.اما وقوع امراض روحی روانی درهر دو جنس روبه تزاید بود.افسردگی و استرس کیفیت زندگی مبتلایان را تحت تاثیر قرار داده و ریسک ناتوانی و بستری شدن را افزایش می دهد.نتیجه انکه تشخیص و مقابله صحیح با انها از بدو تشخیص ام اس اهمیت زیادی در درمان و کنترل صحیح بیماری دارد.
Neurology. Published online March 9, 2016. Abstract Multiple sclerosis

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین