بنزودیازپین ها و الزایمر

0 ۴۲

f

کاربرد اصلی ترکیبات بنزودیاپین  در بیقراری- استرس و اختلالات خواب است..دانشمندان مصرف انها را در ازایمر توصیه نمی کنند اما مطالعات نشان می دهد که استفاده از انها در این بیماران از گروه مشابه بیشتر است. دکتر Sirpa Hartikainen استاد دارودرمانی طب سالمندان  geriatric pharmacotherapyدر دانشگاه فنلاند شرقی در Kuopio می گوید نکته جالب و قابل تاسف ان است که این بیماران دریافت دارو را زمانی اغاز می کنند که هنوز تشخیص الزایمر در انها داده نشده است.او می افزاید که این نشانه ان است که این بیماران بر پایه اشتباهی مانند اختلالات رفتاری و استرس و اضطراب تشخیص و درمان شده اند و نه بر پایه تشخیص اصلی خود که الزایمر باشد.داروی اول خط درمانی الزایمر داروهای موقف کننده کولین استراز است.
J Alzheimers Dis. Published online October 17, 2015. Abstract

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین