انسداد بدون علامت کاروتیدها انچنان هم خطرناک نیست

0 ۰

occlusion

مطالعات جدید حاکی از ان است که بسیاری از انسداد کاروتیدهای فرد بدون علامت انچنان با ازدیاد خطر ابتلای به سکته مغزی همراه نیستند و در واقع خطر فنر گذاری و یا تخلیه لخته بیشتر از احتمال سکته مغزی است.دکتر David Spence محقق ارشد مرکز جلوگیری از سکته و تصلب شرایین مرکر لندن در اونتاریای کانادا می گوید که انسداد بدون علامت کاروتیدها انچنان که بیان می شود خوفناک نیست.او می کوید با درمان های دارویی محدانه احتمال انسداد کاهش بسیاری پیدا کرده است و اگر هم باشد خطر واقعی سکته بسیار کم است.او اضافه می کند که در نتیجه انجام اعمالی مانند فنرگزاری و یا تخلیه لخته که خود عملیات پرخطری هستند توصیه نمی شود.
JAMA Neurol. Published online September 21, 2015. Full textEditorial

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین