کلونیدین موثر در ترک مخدرها

0 ۵

clon

Blood Pressure Drug May Help Prevent Opioid Relapse
تحقیقات جدید نشان می دهد که داروی کلونیدین که برای درمان کمکی فشارخون بالا بکار می رود قادر است که زمان دوری از مخدر را کاهش داده و به ترک تریاک کمک کند.محققین مرکز ملی اعتیاد دریافته اندکه ترکیب کلونیدین باbuprenorphine بخصوص در انهایی که داروی روان برگردان مصرف می کنند به ترک سو مصرف دارو کمک می کند. دکتر Kenzie Preston محقق ارشد این پروژه علمی و عضو هیئت علمی داروسازی بالینی و تحقیقات اعتیاد از بالتیمور در مریلند می گوید که این ترکیب زمان ترک وایستگی به تریاک را طولانی می کند.
Am J Psychiatry. 2015;172:760-767, 700-701.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین