کار زیاد و سکته مغزی بیشتر

0 ۱

dt_140926_clock_wall_800x600در یک مطالعه جدید وسیع از لندن نشان داده شده است که کار بیش از 55 ساعت در هفته با وقوع بیشتر سکته های مغزی و نیز در سطح کمتری اختلالات کورونری قلبی همراه است.دکتر  Mika Kivimäki استاد همه گیر شناسی و بهداشت عمومی لندن می گوید که این مطالعه ائلین از نوع خود است که ارتباط ساعت کار با افزایش وقوع سکته مغزی بیشتر و ضایعات عروق کورونری کمنر را نشان می دهدانها نتیجه گبری می کنند که درافرادی که ساعات طولانی کار می کنند باید ریسک فاکتورهای عروقی را بیشتر بررسی کرد.

Lancet. Published online August 20, 2015. Abstract Editorial

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین