پاهای مصنوعی پیشرفته درراه است….

0 ۰

002aad0b6ad42f02289ab80956445299_500

متخصصین موفق به طراحی پاهای مصنوعی پیشرفته ای شده اند که فرد را قادر می کند به راحتی و بدون کمک حرکت کرده و از پلکان بالا پایین برود.مکانیسم عملکرد استفاده از داده های الکترومیوگرافیک عضلات باقیمانده و نیز داده های حسگرهای مکانیکی و تطبیق این داده ها با نوع راه رفتن قبلی فرد می باشد.برپایه اطلاعات طراحان این پروژه این اولین بار است که در پروتزهای اندام تحتانی از یافته های الکترومیوگرافی در کنار سایر اطلاعات دیگر استفاده می شود.دکتر لوی هارگرو Levi Hargrove از دپارتمان مهندسی اعصاب ازمایشگاه پروتز و اورتوپدی انستیتوی نوتوانی دانشگاه شیکاگو می کوید که هدف طراحی ابزاری با بهترین عملکرد می باشد.در واقع در این شیوه پیوندی بین عضو مصنوعی و سیستم عصبی عضلانی طیعی فرد رخ می دهد.وشخص می تواند بخش پروتز اندام خود را کنترل کند.
JAMA. Published online June 9, 2015. Full text

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین