وضعیت اقتصادی و بیماری ام اس

0 ۰

ms

مطالعه جدیدی از سوید نشان می دهد که بیماران با ام اس یکسال قبل از تشخیص و 5 سال بعد ازان از همتایان خود که این بیماری را ندارند دریافتی حقوق کمتری دارند و در طول زمان این تفاوت دریافت حتی به کمتر از 3/4 هم گروه های خود که این بیماری را ندارند می رسد و در انهایی که سواد کمتر داشته ودر مشاغل یدی حتی دریافتی کمتری دارند.این نظریه توسط Michael Wiberg کارشناس موسسه کارولینسکا در استکهلم سوید در کنگره اخیر اکتریم در بارسلونا اعلام شد.اوتاکید کرد که در 10 سال قبل از تشخیص تفاوتی در دریافتی انها نبود اما از یکسال قبل از تشخیص این تفاوت اشکار شد و در زمان تشخیص انها 85درصد همکاران غیر از ام اس خود دریافت حقوق داشتند و این بخاطر اختلال در عملکرد فیزیکی انها بود.انها 5 سال بعد از تشیص 72درصد همکاران سالم خود دریافت کرده و در انهایی که کم سواد بوده و یا مشاغل دستی داشته اند این کاهش دریافت بیشتر هم بود.
Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) 2015. Abstract 998. Presented October 8, 2015.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین