نور خیابان و اختلال خواب

0 ۰

dt_160311_street_lights_neighborhood_night_800x600

در یک مطالعه جدید دیده شده که نور  روشنایی زیاد خیابان ها در شب می تواند در خواب شبانه و فعالیت های روزانه تاثیر منفی بگذارد.مدت های زیادی است که از تاثیر نور فراوان روی خواب گفتگو می شود اما اولین بار است که دانشمندان دلیل اشکاری برای این ادعا دارند اینرا دکتر Maurice M. Ohayon محقق ارشد این پروژه و نیز استاد روانپزشکی و علوم رفتاری و ومحقق کسالتهای مرتبط با خواب بیان می کند.گزارش مربوطه در اول ماه مارس منتشر شده و مفصل ان در شانزدهمین کنگره مغزواعصاب امریکا  اAmerican Academy of Neurology AANاعلان خواهد شد.15863 بیمار در سرتاسر امریکا از تاریخ 2002 تا 2009 تلفنی مصاحبه شدند.سوالاتی درباره میزان خواب زمان به خواب رفتن-عادات غذایی و سوابق طبی و دارویی انها پرسیده شد.میزان نور محیط خواب مصاحبه شوندگان از طریق یک سیستم ماهواره ای هواشناسی نطامی و استفاده از night-time light radiance NLR  به روش Operational Linescan System.کنترل می شد.با این روش مکان جغرافیایی انها و استفاده از طول و عرض جغرافیایی میزان تابش نور بر محیط زندگی و خواب انها بر مبنای ادرس داده شده کنترل می شد.دکتر   Ohayon می گوید برپایه ادرس و کدپستی دقیق هر مصاحبه شونده میزان تابش نور بر هر یک از انها با ابزار مربوط به دقت مورد سنجش قرار می گرفت.ماهواره میزان دقیق نور هر ناحیه را تعیین میکرد و لذا تفاوت نور در محیط های حومه شهر و یا مرکز شهر تنها  به میزان تابش نور لامپ های خیابان ها مربوط می شد.نتیجه ان بود که بعد از حذف متغیرهایی مانند استرس نور خیابان زمان بخواب رفتن و بیدار شدن را مختل می کرد و ارتباط مستقیم میان شدت نور محیط و تاخیر در بخواب رفتن و  بیدارشدن بود.

American Academy of Neurology (AAN) 2016 Annual Meeting. Abstract 2778.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین