ماری جوانای صناعی و خونریزی مغزی

0 ۳۷

 

dea_150930_k2_spice_synthetic_marijuana_800x600
گزارشاتی از خونریزی مغزی از نوع زیر پرده عنکبوتیه  در مغز افراد جوانی که ماری جوانای نوع سنتتیک مصرف کرده اند در دست است که به نفع مواد مضرشیمیایی موجود در انواع حشیش صناعی است. دو مورد از چنان ضایعاتی در مغز دو نفر که ازان فراورده ها استفاده کرده بودند و اسپاسم شدید عروق مغزی داشتند اما فاقد هرنوع انوریسم و یا ناهنجاری های عروقی در مغز خود بودند به همان فراورده های شیمیایی موجود در حشیش سنتتیک مربوط می شود.البته سکته های ایسکمیک-حوادث قلبی عروقی و تشنج با حشیش صناعی گزارش شده است اما خونریزی مغزی از نوع subarachnoid hemorrhage (SAH) جدید است.دکتر  David Rose استادیار نورولووژی عروقی از دانشگاه فلوریدای جنوبی در تامپا ی فلوریدا و مسئول این تحقیق می گوید که این یافته  بسیار مهمی است.او هشدار  می دهد که پزشکان و مسئولین اورژانس در فرد جوانی که خونریزی مغزی حوادث قلبی و اختلالات هشیاری دارد باید به مصرف حشیش صنعتی به عنوان یک علت ان حادثه فکر کنند.
Neurology. 2015;85:1177-1179. Abstract Comment

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین