عوارض داروی ام اس (میتوکسانترون)

0 ۳۰۳

photo_2016-06-07_14-45-01

بر پایه مقاله منتشر شده در شماره 11 می 2016 مجله نورولوژی ارگان انجمن مغزواعصاب امریکا یکی از داروهای درمان ام اس به نام میتوکسانترون mitoxantrone احتمال افزایش ابتلای به سرطان روده بزرگ دا افزایش می دهد.این دارو در انواع تهاجمی ام اس و نیز در پیشگیری از مواردی از این بیماری که به سایر داروها پاسخ نمی دهد بکار می رود اما بواسطه ابتلای بیماران به سرطان خون و نیز اسیب های قلبی مصرف ان محدود شده بود.در مطالعه جدید ریسک ابتلای به سابر انواع سرطان هم بررسی شده است.
دکتر Mathias Buttmann از دانشگاه Würzburg المان بیماران ام اس که داروی میتوکسانترون را دریافت می کردند از 1995 تا 2007 را پیگیری کرده ومطالعه را تا2010 ادامه دادند.
از 676 بیمار که داروی یادشده را دریافت می کردند تعداد 37 نفر یعنی 5/5 درصد پس از دریافت دارو به سرطان مبتلا شدند که 9نفر سرطان پستان و 7نفر سرطان انتهای روده بزرک و 4نفر هم به سرطان خون از نوع ملویید حاد مبتلا شدند. میزان ابتلای به سرطان خون در بیمارانی که میتوکسانترون می گرفتند در المان نسبت به کل جمعیت 10 برابر بیشتر بود. ومیزان ابتلای به سرطان انتهای روده بزرگ 3 برابر بیشتر از کل جمعیت بود.در مودر سرطان پستان و نیز سایر انواع سرطان میزان بیشتری نسبت به کل جمعیت گزارش نشده است.از 7 بیمار با سرطان انتهای روده بزرک 3نفر در حین درمان فوت کردند و هر 4 بیمار با سرطان خون از نوع میلویید حاد با درمان به فاز خاموشی بیمار ی رفتند و تا انتهای مطالعه فوق زنده بودند. محققین در این مطالعه میزان داروی دریافتی در طول دوره بیمارن ی و نیز تاثیر احتمالی سایر داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی و دفاعی را نیز بررسی کردند و تنها نکته با اهمیت در طول و سیر بیماری را در ابتلای به سرطان سن بالاتر بیمار در زمان دریافت داروی میتوکسانترون پیدا کردند.
دکتر Buttmann در انتها نتیچه گیری می کند که علیرغم ابتلای بالاتر بیماران با این دارو به سرطان اما شواهدی برای عدم مصرف ان در بیماران با ام اس تهاجمی که داروی بهتری برای کنترل انها وجود ندارد وجود ندارد.زیرا این تنها داروی تایید شده برای این نوع ثانوی پیشرونده بیماری است که سریعا پیشرفت داشته و بیمار را ناتوان می کند و از سویی داروهای جدید و موثر این بیماری به علت گرانی در بسیاری کشورها در دسترس نیست و در انجاها این داروی میتوکسانترون برای انواع بسیار تهاجمی ووخیم بیماری ام اس بکارمی رود.
دکتر Buttmann اضافه می کند که این مطالعه تعداد بیماران کم بوده و درصورتی که در مطالعات دیگر و با تعداد بیشتر این نتایج تایید شوند بهتر است بعد از اغاز درمان بیماران کولونوسکوپی شوند که با تشخیص زودتر سرطان بتوان درمان بهتری ارایه داد.
SOURCE: American Academy of Neurology

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین