عادات غذایی و مشکلات شناختی

0 ۸

dt_160210_donuts_sweet_junk_food_800x600

اولین مطالعه علمی در مورد عادات غذاخوردن و اختلال حافظه منجر به زوال عقل از نوع فرونتوتامپورال frontotemporal dementia و یا FTD حکایت از ان دارد که عادات غذاخوردن و ابتلای به ان کسالت ارتباط نزدیکی باهم دارند.این تحقیق که در شماره 25 ژانویه 2016 مجله جامای نورولوژی JAMA Neurology به جاپ رسیده نشان می دهد که انواع زوال عقل یادشده هر یک نشانه غذاخوردن مخصوص به خود دارند.انهایی که از گروه رفتاری هستند پرخوری غیر عادی بخصوص از نوع شیرینی جات دارند و برعکس در نوع سمانتیک(معنایی)  semantic dementia گزیده خوری بخصوص با تاکید روی اقلام خاصی دارند.مطالعات تصویر برداری پیشرفته نشان می دهد که این اختلالات خوردن با شبکه های درهم تنییده مغزی مربوط است و تنها به یک ناحیه خاص مغزی مربوط نیست.

JAMA Neurol. Published online January 25, 2016. Abstract Editorial

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین