سلیقه موسیقی ویژگیهای شخصیتی و گرایش سیاسی را پیش بینی می کند

0 ۳


تحقیق جدید منتشر شده در مجله Psychology of Music شواهدی را نشان می دهد که ترجیحات موسیقی به جنبه های شخصیت و باورهای سیاسی ارتباط دارد. نویسنده مقاله آدرین نورث از دانشگاه کورتین در این مورد توضیح میدهد:تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه موسیقی و شخصیت انجام شده اما این مطالعات بیشتر به سمت شناسایی روابطی ضعیف بین این دو متمایل بوده است. ما فکر کردیم که این بدان دلیل است که مطالعات پیشین بیشتر به این سمت متمایل بوده اند که تنها ببینند که چطور علاقه به یک سبک خاص موسیقی به حوزه های بسیار گسترده ای از شخصیت مربوط می شود (از جمله ابعاد شخصیتی Big Five ؛ گشودگی به تجربه و انعطاف پذیری(O)، وجدان کاری و مسئولیت پذیری(C)، برونگرایی (E)، توافق جویی و دلپذیر بودن (A) و روان نژندی(N) ). ما این ایده را آزمایش کردیم که یک رویکرد دقیق تر نسبت به شخصیت ممکن است این موضوع را بطور واضح تری توضیح دهد. بنابراین به جای اینکه تنها بخواهیم به ابعاد شخصیتی Big Five (پنج دسته عمده شخصیتی) به طور کلی نگاه کنیم، به اجزاء فرعی هر بعد نگاه کردیم.
محققان ۱۵۷ دانشجوی دانشگاهی در استرالیا (سنین ۱۷ تا ۵۵ سال) را در مورد ترجیحات موسیقی آنها، شخصیت و باورهای سیاسیشان مورد بررسی قرار دادند. اندازه گیری شخصیت، با مقیاس معروف پرسشنامه سنجش صفات پنجگانه شخصیتی (پنج عاملی یا Big Five )، مورد سنجش قرار گرفت, هر یک از صفات شخصیتی به دو زیر مولفه تقسیم شدند, بنابراین نتایج دربردارنده ده جنبه از شخصیت میباشند.
یافته ها تأیید کردند که بین سلیقه های موسیقیایی و شخصیت رابطه وجود دارد. نورث به PsyPost گفت: با این حال، وقتی شما به جنبه های خاصی که هر یک از حوزه های اصلی شخصیت را میسازد نگاه کنید درمی یابید که این رابطه بسیار قوی تر است. به عنوان مثال، دوست داشتن موسیقی ریتمیک (رپ، هیپ هاپ، سول، R&B و رگای) مربوط به حوزه گسترده توافق جویی و دلپذیربودن نیست، بلکه با جنبه هایی خاص که توافق جویی را میسازند، یعنی دلسوزی و مودب بودن مرتبط بود. وی گفت: به ویژه، دوست داشتن موسیقی ریتمیک همبستگی مثبت با دلسوزی دارد اما همبستگی منفی با مودب بودن دارد: اما وقتی در سطح گسترده مورد بررسی قرار میگیرد هر یک از این زیرعاملها اثر دیگری را خنثی میکند (به همین دلیل هیچ رابطه ای در سطح حوزه گسترده توافق جویی وجود نداشت)، اما در سطح جنبه های خاص و عوامل جزئی تر، روابط قابل توجهی پنهان شده است. ترجیح دادن ژانرهای موسیقی مهیج و مرسوم نیز با گرایش سیاسی لیبرال همراه بود. به عبارت دیگر، افرادی که از این نوع موسیقی لذت می بردند، بیشتر به دفاع از تحولات اجتماعی و برابری اعتقاد داشتند….

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین