سرگیجه نشانی از سکته حاد مغزی

0 ۱

photo_2015-11-20_20-20-07

گزارش جدیدی حکایت از ان دارد که در بیماران با سرگیجه حاد و حرکات سریع چشم ویا نیستاگموس امکان احتمال بررسی سکته مغزی وجود دارد.اینکه سرگیجه حاد ناشی از سکته باشد و بیمار هیچ علایمی از سکته نداشته باشد یک موضوع مورد چالش است. دکتر Kevin A. Kerber از دانشگاه میشیگان در ان اربور Ann Arbor که مجری این تحقیق می باشد اظهار می دارد که مجموعه جدول ABCD2 که شامل سن-فشارخون-علایم بالینی-زمان سرگیجه و دیابت و نیز معاینه مغزواعصاب و امتحان حرکات چشم یا اوکولار موتور می تواند اینکه سرگیجه حاد به دلیل سکته مغزی باشد کمک کند. Neurology. Published online October 28, 2015. Abstract Editorial

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین