رژیم مدیترانه ای به حفظ حجم مغز کمک می کند.

0 ۱

diet

در یک مطالعه از افراد سالمند بدون الزایمر و ار نژادهای مختلف دیده شده است که استفاده ار رژیم غذایی مدیترانه در مقایسه با گروه مشابه که از ان رژیم استفاده نمی کنند به حفظ حجم مغز انها کمک می کند و در واقع تفاوت ظاهری سن مغز انها 5 سال است یعنی 5 سال جوانتر به نظر می رسند.دکتر Yian Gu از دانشگاه کلمبیا در نیویورک می کوید که این یافته به نتیجه تحقیقات قبلی اضافه می شود که رژیم مدیترانه ای یک رژیم سالم و مفید است.او اضافه می کند که این یافته ها هیجان انگین کاهشیز هستند زیدا نشان می دهد که با استفتده از این رژیم می توان به حقظ نسج مغز کمک کرد و از چروکیدگی ان جلوگیری کرد و در نتیجه به حفظ قوای شعوری و حافظه بیمار کمک کرد.
Neurology. Published online October 21, 2015. Abstract

Marijuana Use Linked With Intracranial Stenosis in Ischemic Stroke

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین