دوری از افتاب در نوجوانی محرک بروز ام اس دز سنین بالاتر

0 ۱
is_151007_teens_water_sun_ocean_800x600
مطالعات جدید نشان می دهد که دوری از افتاب در سنین بلوغ می تواند موجد بروز سن پایین تر برای شروع بیماری ام اس باشد.خانم دکتر Julie Hejgaard Laursen از مرکز تحقیقات ام اس از بیمارستتنی در شهر کپنهاگ دانمارک و مسئول ارشد این مطالعه علمی می گوید که در نور افتاب یک عامل محافظتی بر علیه ام اس وجود دارد.اما او و همکارانش معتقدند که هنوز اینکه این عامل محافظتی در امواج ماورا بنفش افتاب و یا در ویتامین د ناشی از ان است مجهول است.در این مطالعه همچنین رابطه ای بین وزن بالاتر و سن کمتر اغاز بیماری ام اس گزارش شده است.
Neurology. Published online October 7, 2015. Abstract

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین