درمان جدید بیماری ALS

0 ۲۹

rp_160406_amyotrophic_lateral_sclerosis_als_mri_800x600

مطالعات تازه در ای که در فاز 2و3 می با شد نشان از ان دارند که داروی جدیدی که برای بیماری استحاله ای دستگاه اعصاب به نام امیوتروفیک لاترال اسکلروزیسALS تهیه شده می تواند موثر باشد. داروی مزبور masitinib نام دارد.مازی تینیب نوعی متوقف کننده tyrosine kinase inhibitor است که از طریق توقف کینازهای مختلف سلول های میگروکلیا و ماست سل هارا هدف قرار می دهد.کینازها دسته ای از پروتیین ها می باشند که در انتقال اطلاعات در مسیرهای عصبی نقش خاصی دارند.امیدهای خاصی به این دارو بسته شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین