درد اندام ها می تواند نشانه ناشناخته ای از میگرن باشد…

0 ۷

is_151115_leg_pain_800x600

هرچند در طبقه بندی انجمن بینالمللی سردرد درد اندام ها به عنوان یکی از علایم میگرن ثبت نشده است اما مطالعات نشان می دهد که در نوجوانان و بالغین همراهی این دو می تاند رخ دهد و در یک مطالعه در 4 نسل نوعی میگرن فامیلیال  دیده شده که همراهی این سردرد و درد اندام ها است.در یک مطالعه محققین انگلیسی در یک پروژه joint British-Chilean study تعداد 27 عضو یک خانواده را در بررسی 8ساله دنبال کردندانها درد متناوب دست و یا پا را ختلال یک حمله میگرنی به عنوان درد اندام میگرنی تعریف کردند.در این تحقیق یک طرح ارث غالب در کودکان و درد میگرنی در بزرگسالان وجود دارد.میگرن با درد اندام به اندازه میگرن همی پلژیک در بزرگسالان شایع است.در 1/3کودکان با میگرن همراهی با دردهای اندام شایع است.
XXII World Congress of Neurology (WNC). Abstract 180. Presented November 1, 2015.
 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین