خواب و حافظه

0 ۰

به گفته محققان، خواب کافی موجب شارژ مجدد مغز و تقویت حافظه می شود.
بنیاد خواب ملی آمریکا عنوان می کند که خواب به شیوه زیر به بهبود حافظه کمک می کند:
– خواب به بدن در حفظ آنچه که آموخته کمک می کند؛
– خواب با ایجاد ارتباطات نورونی جدید، تجارب روزانه را به حافظه بلندمدت انتقال می دهد؛
– خواب کمک می کند تا به هنگام مطالعه مطالب جدید و ناآشنا، تمرکز خودتان را حفظ کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین