تناسب اندام و زوال عقل

0 ۱

dt_160210_couch_potato_tv_middle_aged_800x600 (1)

در یک تحقیق جدید ملاحظه شده افرادی که در میانسالی وزن متناسب ندارند در دودهه بعد با حجم کمتر مغز مواجهه می شوند.دکتر Nicole L. Spartano محقق فوق دکترای دانشکده طب ماساچوست و سرپرست این پروژه تحقیقاتی می کوید که این مطالعه نشان می دهد که تناسب اندام وورزش ارنباط تنگا تنگی با حجم ووضعیت مغز و حافظه در سالها بعد دارد.

این ارتباط بخصوص در انهایی که مشکل قلبی دارند بیشتر است و سلامت قلب و پیر وتحلیل رفتن مغز ارتباط معنی داری وجود دارد.در این تحقیق تعداد 1094 نفر با متوسط سن 4سال از 1979 تا 1983 برای مطالعه انتخاب شده و سابقه بیماری قلبی سکته مغزی و قلبی قبلی هم نداشتنذ و بتابلوکر مانند ایندرال هم مصرف نمی کردند.انها دودهه بعد یعنی از 1998 تا 2001 مورد بررسی و نایجه گیری قرار گرفتند.مشروح مطالعه در شماره 10 فوریه 2016 مجله انلاین نورولوژی به چاپ رسیده است.

Neurology. Published online February 10, 2016. Abstract

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین