تفاوت جنسیت در سرانجام تومور مغزی گلیوما

0 ۱

ps_150825_glioma_child_800x600

بیمارانی که تحت عمل جراحی برای تومور گلیومای درجه بالا قرار می گیرند در صورتی که تومور تماما بتواند تخلیه شود بقای بیشتری دارند.از طرفی در دخترانی که تحت عمل مشابهی در مورد تومور فوق قرار گرفته اند حداقل 6 سال بیشتر ازپسرهای با همان عمل جراحی عمر می کنند واین نقش جنسیت را در این مورد نشان می دهد.دکتر Jeffrey P. Greenfield دانشیار جراحی اعصاب از نیویورک و سرپرست این تحقیق می کوید که این بیماران بصورت کاملا مشابه شناخته شده و عمل شدند ولی نتایج عمل کاملا متفاوت بود و این تفاوت درجنسیت می تواند در نقش تاثیر ژن در بروز بیماری منبع تحقیقات جدیدی برای چگونگی این بیماری باشد.

Neurosurgery. 2015;77:443-453. Abstract

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین