تغییر متابلیسم مقدمه اغاز بیماری ALS

0 ۰

shs_150824_runner_flames_fire_metabolism_800x600

مطالعات جدسد نشان می دهد که بیماران مبتلای به الزایمر مدتها قبل از ابتلای به ان علایم تغییر متابلیسم را داشته اند.برپایه یک طرح علمی تدوین شده محققین دریافتند که بیماران با امراض نورودژنراتیو اما بدون علامت خاصی در ازای دریافت کالری بالا شاخص توده بدنی پایین تری نسبت به بیمارانی گه ALS نداشتند نشان می دادند.
دکتر Jan Veldink از مرکزپزشکی در در هلند می گوید که این مطالعات نشان می دهد که بشتر است.ویعد از پیدایش علایم بیماران مصرف انرژی انها در حالت استراحت از میزان متعارف بیشتر است.وی اضافه می کند که اینکه مصرف انرژی انها در زمان قبلاز بروز علایم تغییر کرده است می تواند دریچه هایی را در بررسی و سبب شناسی این کسالت راهنمایی کند.
JAMA Neurol. Published online August 17, 2015. Abstract

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین