تغییر در ضوابط تشخیصی بیماری ام اس

0 ۴۴

ps_160722_multiple_sclerosis_ms_lesions_800x600

ضوابط جدیدی تشخیص زودتر بیماری ام اس به جهت جلوگیری از ضایعات بیشتر در دست بررسی است که توسط دکتر Wallace J. Brownlee از مرکز ام اس مرکز کویین اسکویر Queen Square در ناشنال هاسپیتال لندن در انگلستان در شماره 15 جولای مجله نورولوژی ارگان انجمن مغزواعصاب امریکا به چاپ رسیده است.او می گوید که تشخیص بیماری ام اس بر پایه انتشار در فضا و زمان است یعنی نشانه ها و یا علایم بیماری باید در نواحی مختلف اعصاب مرکزی و در زمانهای مختلف دیده شود.در انهایی که بیماری ام اس تنها بالینی بدون علایم رادیولوژیک دارند تشخیص بر پایه علایم بالینی-وضعیت رادیولوژیکی و ضوابط تشخیصی مک دونالد استفاده از ام ار ای بهتر و زودتر از اینکه منتظر حمه دوم باشیم می توتد به تشخیص برسد.اما ضوابط تشخیصی جاری ام ار ای تشخیص ام اس ضایعه علامت دار را در بر نمی گیرد.به عنوان مثال بیماری که از گزگز ناحیه بالاتر از مچ دست خود شاکی است یک پلاک ناحیه توراسیک می توتند علامت او را توجیه کند در حالی که این انتشار در زمان و مکان تلقی نمی شود ولذا در ضوابط تشخیصی ام اس نمی گنجد و حداقل دو ضایعه دیگر باید باشد.او معتقد است که ضایعه ام ار ای علامت دار باید در ضوابط تشخیصی گنجانده شده و تنها یک ضایعه دیگر در تصویر برای تشخیص ام اس کافی باشد. Neurology. Published online July 15, 2016. Abstract Editorial

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین