تغییرات مغز انسان در امراض روانی

0 ۲۸

gh

مغز افرادی که از افسردگی -امراض دو قطبی و اسکیزوفرنی فوت کرده اند بررسی شده است..در بیماران دو قطبی حجم هسته ااکومبنس nucleus accumbens که مرکز پاداش مغز است افزایش یافته است. بر عکس در مغز افراد افسرده در تشریح اصطلاح سترون شدن را بکار برده اند که معنی ان این است که در مغز انها تعداد نورون ها کاهش یافته و رشد و تولید نورون های جدید کاهش یافته است و ارتباطات بی نورونی بدشکل و نافرم و مرگ نورون های بیشتری ایجاد شده است.
در افرادی که به صورت کامل بیمار و ناتوان هستند مغز هم در ضورت کلی علیل و بیمار به نظر می رسد.از طرفی فاکتورهای محافط نورونی متعدددی مانند  BDNF   و VEG-F یا Vascular endothelial growth factor در بیماران افسرده در کورتکس فرونتال و هیپوکامپ کاهش یافته درحالی که میزان BDNF یا Brain-derived neurotrophic factorدر هسته اکومبنس افزایش یافته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین