تغییرات در اورای بیماران میگرنی

0 ۱

is_160603_aura_migraine_800x600

اورای میگرن چیست؟ و چرا این علایم در بیماران مختلف و در یک بیمار متفاوت است.بررسی این موارد سالهاست که مشغله ذهنی متخصصین است اما یافتن پاسخ و ارزیابی انها مشکل است زیرا این موارد مربوط به قبل است و اکثرا زمانی مورد پرسش و کنکاش قرار می گیرند که اتفاق افتاده اند.اما اینک متخصصین و محققین با ارزیابی اینده نگرانه با این بیماری برخورد می کنند و دریافته اند که تنها نیمی از بیماران میگرنی تهوع دارند که یک وجه تشخیصی مهم این بیماری بشمار می رود.این مورد به تشخیص درست بیماری به نظر دکتر  Jakob Møller Hansen که فلوی تحقیقاتی سردرد در مرکر تخقیقات سردرد در کپنهاگ دانمارک است کمک می کند.او بخشی از این یافته ها در کنگره سراسری 2016 مغزواعصاب اروپا مطرح کرد.ی

ام می گوید که در میگرن تست و یا ازمایشی اختصاصی وجود ندارد که شما بر اساس ان تشخیص میگرن دهید و در واقع تشخیص بر پایه اظهارات بیمار است و پس از شنیدن شرح حال او باید یدی که بر طبق ضوابط بالینی انجمن بین المللی سردرد ایا در رده تشخیص دقیق میگرن قرار می گیرد؟

در این بررسی دیده شده که تنها 1/3 بیماران با تشخیص میگرن اورا دارند که هر چند از برخی جهات مشابهت هایی دارند اما در یک بیمار می تواند بشدت از متغیر باشند.

پاسخ این سوال که چرا این اوراو در سایرینهای بینایی در برخی بیماران همواره یکسان و در سایرین بشدت متغیر است نیاز مند  بررسی و مطالعات بیش تر دارد.

Cephalalgia 2016;36:216-224. Variability of clinical features in attacks of migraine with aura

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین