تایید داروی جدید ام اس

0 ۶

شرکت دارو و غذای امریکا FDA داروی اکره لی زوماب ( ocrelizumab} را که نوعی انتی بادی مونوکلونال انسانی می باشدرا برای بیماری ام اس تایید کرد وه در انواع پیشرونده اولیه و نیز نوع عود کننده تایید کرد و به این ترتیب انقلابی د ر درمان این بیماری ایجاد خواهد شد زیرا دارویی برای نوع ائولیه پیشرونده تاکنون تایید نشده بود. دارو هر 6ماه تجویز خواهد شد و اسایش بیمار و درمان بهتر اورا باعث خواهد شد.احتمالا در هفته های اینده دارو وارد بازار خواهد شد و در دسترس بیماران قرار خواهد گرفت.توضیحات بیشتر را بعدا خواهید داشت.نام تجاری دارو اکری ووس OCREVUSاست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین