تاثیر ضدالتهاب ها در درمان افسردگی

0 ۷۸

التهاب قادر است که با تعادل واسطه های شیمیایی تداخل کند و در موثربودن داروهای ضد افسردگی دخالت کند.اینجا کاربرد داروهای ضد التهاب که در امراض روماتوییدی مصرف می شود می تواند مفید باشد.در مقاله تحقیقی موثری که در سال 2016 در نشریه بیولوژی ملکولی به مدیریت دکتر  Nils Kappelmann به چاپ رسید 20 مورد بررسی بالینی امراض التهابی مزمن همراه با افسردگی را مطالعه کردند و در 7 مورد تاثیر بالینی داروای ضد التهابی را با دارونما مقایسه گردند و در تمام موارد تاثیر عناصر ضد التهابی بسیار بیشتر و بهتر از دارونما بود.بیشترین عامل ضد التهابی بررسی شده (inflammatory marker tumor necrosis factor (TNF بود.و داروهای موثر ضدالتهابی که افسردگی راهم درمان می کردند شامل  adalimumab, etanercept, infliximab, و tocilizumab بود.انهایی که بیشترین التهاب را داشتند بهترین نتیجه را در درمان افسردگی با ضد التهاب ها گرفتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین