ایا میگرن بیماری اختلال چربی است؟

0 ۰

is_150917_brain_migraine_headache_800x600

مطالعات جدید نشان می دهد که میگرن ممکن است نوعی اختلال در متابلیسم چربی ها باشد واین به تحقیقات جدیدی منجر گردد.در این تحقیقات نشان داده شده است که نوعی از بیولیپیدها ی فعال  به نام اسفنگوزین ها  sphingolipids از اعضای فعال جدار  سلول ها هستند و در متابلیسم انرژی اپوپتوزیس و التهاب دخیل هستند.بیماران نورولوژیکی که بخاطر نقص در انزیم های تنظیم کننده متایلیسم اسفنگوزین ها در رسیدن به بیماری های مانند گوشه Gaucher disease ناشناخته نیست و مطالعات جدید حکایت از ان دارد که حتی اختلال جزیی در بالانس اسفنگوزین ها در بدن به بیماری هایی مانند زوال عقل ام اس چاقی و درد بیانجامد.
Neurology. Published online September 9, 2015. Article abstractComment full text

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین