ایا الزایمر بیماری متابلیک است؟

0 ۲

 

dt_alzheimers_dementia_brain_puzzle_800x600

ایا با تست های متابلیک می توان انواع الزایمر را از هم تشخیص داد؟
تست های متابلیک بیماران الزایمری را به 3 دسته التهابی غیر التهابی و کورتیکال تقسیم بندی می کنند که هریک طرح درگیری متابلیک و اختلالات ذهنی و شناختی خود را دارند.دکتر  Dale E. Bredesen از دانشگاه لوس انجلس در کالیفرنیا می گوید که انچه در واقع ما به الزایمر می گوییم اختلالات متابلیک است که همه را الزایمر می نامیم.او می گوید که نوع سوم که در واقع بیشتر تطاهرات کورتگس مغزی نسبت به ساقه مغزی دارد از سایرین محتاج توجه بیشتری است و دران میزان روی خون معمولا کمتر از نرمال است و اساسا از دو نوع دیگر متفاوت است..البته همگی وحققین نسبت به این تقسیم بندی در حال حاضر نظرمساعد ندارند.او می کوید که پزشکان معمولا برای ارزیابی الزایمر بررسی های متابلیک نمی کنند زیرا بیماری را نورودژنراتیو میدانند و می گویند که کاری هم نمی توتن برای بیماری کرد اما نظرمان برعکس انهاست.= ومانند ارزیابی قلبیباید کنترل متابلیکی هم شوند.
Aging. 2015;7:595-600. Abstract

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین