ام اس و سلولهای بنیادی

0 ۵

dt_160226_mesenchymal_stem_cells_800x600

محققین بر این باور هستند که که سلول های بنیادی در درمان و کنترل بیماری ام اس از نوع عود کننده و یا پیشرونده می تواند موثر باشند و در پی اثبات ان با تحقیقات کلینیکی هستند.دکتر Andrew Goodman استاد مغزواعصاب و نیز مسیئول تحقیقات ام س در مرکز طبی روچستر در نیویورک در کنگره اکتریم 2015  Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis ACTRIMSبحث جامعی در این مورد داشتند.او سخنرانی خود را با این جمله از مجله اکونومیست اغاز کرد که  The Economist(January 23, 2016): “Curing Multiple Sclerosis: Stem Cells Are Starting to Prove Their Value as Medical Treatments.” و گفت که هشیار باشید که این موضوع در افکار عامه مردم به شدت مورد بحث و توجه است.تاکید گفتار دکتر گودمن در باره انتقال سلولی هماتئپویتیک است که همان hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) باشد و تاکید ان بیشتر روی تنطیم سیستم ایمنی بعد از اختلال ان است تا خود سلول های بنیادی…
در صورتی که پایه درمانی این روش بر خلاف باور عامه مردم خود سلول ها نیستند.در واقع شاید نام بهتر ان شیوه های مبتنی بر سلول در درمان ام اس پیشرونده باشد.
Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) Forum 2016. Presented February 20, 2016.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین