ارتباط داروهای الزایمر باکاهش وزن شدید

0 ۰

ps_150813_oxycontin_800x600

داروهای متوقف کننده کولین استراز به مقدار فراوانی برای ئرمان زوال عقل بکار می روند که مانند دانپزیل-گالانتامین-ریواستیگمین باشند.حالا مطالعه جدیدی روی 6000 بیمار 65 سال به بالا که از این داروها استاده می کنند نشان می دهد که این مصرف کنندگان این داروها با کاهش وزن شدید و بعضا خطرناکی مواجهه می شوند.دکتر Meera Sheffrin از دانشکده پزشکی سانفرانسیسکو در کالیفرنیا می گوید که این یافته ها باید در تجویز این داروها در افراد سالمند موردنظر باشد و دقت ت می کوید که پزشکان در زما.اوکه مسئول این تحقیق ان تجویز این داروها باید این خطر بالقوه کاهش وزن را که می تواند خطرناک باشد در نظر داشته باشند.

J Am Griatr Soc. Published online August 3, 2015. Abstract

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین