اختلال حافظه با چربی های ترانس

0 ۲۵

8cfcfeddb8f3d867b60439e626fc9672_500

استفاده از چربی های ترانس در غذاهای اماده جهت ایجاد مزه و طعم بهتر و نیز شکل غذا و پایداری ان برای نگاهداری طولانی باعث اختلال حافطه عملی در سنین جوانی مردان می شود. دکتر Beatrice A. Golomb و همکاران از دانشگاه کالیفرنیا در سان خوزه در عادات غذایی 694 بیمارمرد و تست یاداوری کلمه در انها بررسی کردندبه طور متوسط مردان 45 ساله و جوانتر به 86 کلمه پاسخ دادند (از 100تا).مصرف هر یک گرم چربی ترانس در روز با کاهشی معادل 76صدم یاداوری لغت کمتر همراه بود.انها اطلاع دادند که این معادل 11-12 لغت کمتر در برابر حداکثر دریافت چربی ترانس تا دریافت صفر ان در میانگین همان 86 لعت است.عواملی مانند فشار خون بالا -دور کمر-شاخص توده بدنی این رابطه را تحت تاثیر می گذارند اما نوسانات قند و چربی خون تاثیری بران نداشتند.قبلا نشان داده شده که چربی های ترانس در حافظه و رفتار تاثیر منفی دارند یعنی مصرف انها اختلال حافظه و نیز رفتار تهاجمی می دهد. PLoS One. Published online June 17, 2015. Full text

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین