نقش انتی بادی ها در تشنج

۶۶

در شماره ماه می مجله ارشیو اف نورولژی دکتر QUECK وهمکاران از مایوکلینیک هم در روچستر مینه سوتا و هم در اسکات دیل اریزونا در یک مطالعه تحقیقی یک سری از بیمارانی را که اساس تشنج انها بر اختلالات ایولوژی بنا گذارده شده بود بررسی کردند.

هدف تحقیق رسیدن به مشخصات و چگونگی تعداد بیمارانی بود که انتی بادیهای مثبت انها باعث تشنج شده و سپس تقسیم بندی علایم بالینی انها در رایطه با نوع تشنج و اقدامات درمانی و پاسخ بیماران به ان اقدامات بود.

تعداد 32 بیمار که علایم بالینی عمده انها و یا تنها علامت انها تشنج با منشا ایمنی بود که توسط روش هایی مانند انتی بادیهای مثبت-مایع نخاعی با مشخصات التهابی ویا با ام ار ای مغزی که حکایت از بیماری التهابی در ان بود   انتخاب و ارزبابی شدند.

تمام انها تشنج پارشیال داشتند و 81 در صد انها به 2دارو یا بیشتر جواب نداده و روزانه تشنج می کردند.

تشنج 32نفر از انها از کانونهای متعدد و یا تغییر کانون مغزی تشنج در طول زمانبا توجه به نوار مغزی داشتند.در 47درصد انها ام ار ای مغزی طبیعی بود.

تغییرات نوار مغزی ار کندی ناچیز امواج مغزی تا امواج اشکار تشنجی متغییر بود.

انتی بادیهای اختصاصی مانند:

voltage-gated potassium channels در56 در صد موارد

contactin-associated protein-like 2 specific antibody در یک بیمار

glutamic acid decarboxylate 65 در 22 در صد بیماران

collapsin response mediated protein antibody در 6درصد موارد

NMDA receptor and ganglionic acetylcholine receptor هر کدام در یک بیمار گزارش شد.

درمان با متیل پردنیزولون-IV ایمیون گلوبین و یا ترکیبی از انها و پلاسما فرزیس وسیکلوفسفامید ها برقرار شد.

81در صد بیماران با شروع ایمونو تراپی بهبود یافته و 18 نفر بدون تشنج شدند.

متوسط زمان شروع تشخیص تشنج با منشا ایمنی در افرادی که به درمان پاسخ دادند 4ماه ودر کسانی که به درمان پاسخ ندادند 22ماه بود.تمام بیمارانی کهvoltage-gated potassium channel complex antibody  مثبت بودند به درمان حواب ابتدایی ویا طولانی مدت خوب دادند.یکی از انها که تشخیص سرطان تییرویید داده شده بود با درمان جراحی بدون تشنج شد و بیمار دیگر به داروهای ضد تشنج تنها جواب مساعد داد.

اهمیت این تحقیق در انست که با تشخیص صحیح تشنج با منشا ایمنی و برقراری داروهب ساپرسیو ویا مودلاتور ایمنی می توان تشنج های بدون پاسخ به درمان را که منشا انها اختلالات ایمنی باشد براحتی درمان کرد .

در هر بیمار تشنجی که در برسی های تصاویر مغزی انهاعلایم مغزی به نفع ایجاد  تشنج نیاشد باید به احتمال زیربنای ایمنی در ان ها فکر کرد و اقدامات نسخیصی و درمانی لازم را دنبال کرد.

by Joseph I. Sirven, MD
Editor-in-Chief, epilepsy.com
Last Reviewed

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین