درمان صرع مقاوم

۹

Epilepsy3

حدود 1/3 بیماران با سابقه تشنج علیرغم درمان متناسب  کننرل نشده و ممکن است جهت جراحی صرع برای تحریک عصب واگ  معرفی شوند. برخی ازانها به دلایل طبی کاندید جراحی نبوده و پاره ای هم خودشان رغبتی به عمل ندارند.در این مطالعه انهایی که به هر دلیلی عمل نشده ودرمان طبی را ادامه داده و نیز انهایی  علاوه بر درمان دارویی  تحت عمل تعبیه محرک عصب واگ vagus nerve stimulator (VNS) implantation قرار گرفته اند مقایسه شده و سیر بیماری در انها بررسی شده است.

این مقایسه بین 52 بیماری که جراحی نشده و 35 بیماری که جراحی شدند ار 2007 تا 2011 و بروز رسانی اطلاعات مربوط به تشنج در سال 2013 مقایسه شدند.47 نفر از دسته اول و 33 نفر از گروه دوم حاضر به مصاحبه شدند.در هر دو گروه بهبودی قابل ملاحظه ای در کاهش فواصل تشنج دیده شد.17 درصد از دسته اول و 3 درصد از گروه دوم در این فاصله 3 ماه اخیر بدون تشنج شده بودند.

نتیجه ان بوده که اقلیت قابل توجهی از بیماران با تشنج سرکش ممکن است در طول زمان با تنظیم داروها کنترل شده و جتی بدون تشنج شوند اعم از انکه جراحی تحریک عصب واگ انجام شده و یا نشده باشد.

Gonen O, Gandelman-Marton R, Kipervasser S, Neufeld M; Acta Neurologica Scandinavica (Oct 2014)

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین