از هر 7سکته مفزی یکی در خواب رخ می دهد

۱

سکته های مغزی از جمله بیماریهای ناتوان کننده و بازدارنده بوده و لی سکته های مغزی که حین خواب رخ می دهند از جمله موارد خاصی هستند که حدود 15 در صد سکته های مغزی را تشکیل می دهند.از هر 7سکته مغزی یکی در خواب رخ می دهد.

نکته بالینی مهم این نوع سکته ها ان است که بیشترین پاسخ را به داروی tPA یا فعال کننده نسجی می دهند مشروط برانکه در همان ساعات اولیه به مراکز مربوطه برسند در غیر اینصورت عوارض دارو نصیب بیمار می شود.

1854 بیمار با سن بیشتر از 18سال در یک دوره یکساله در مراکز پزشکی سینسیناتی و کنتاکی در امریکا در واحد اورژانس سکته ها ی مفری از نوع ایسکمیک برسی شدند

مشاهده شد که 273بیمار سکته بعد از خواب  داشتند یعنی وقت خوابیدن سالم بوده ودر برخاستن از خواب سکته مغزی کرده بودند.که با ان امار رقم 58000 در سال بدست می اید. که البته تعداد قابل ملاحظه ای بشمار  می رود.

دراینجا با اینکه تشخیص دقیق زمان سکته دشوار است ولی بارهم مهم ترین نکته تسریع در تماس با اورژانس در رسانیدن ای افراد  به مراکز مربوطه است.

دکتر اوسیم عزیزی استاد مغزواعصاب دانشگاه تمپل در فیلالفیا معتقد است با تکنیک های بسیار جدید عکسبرداری مغزی که در برخی مراکز امریکا وجود دارد می توان پی برد که ایا بیمار هنوز کاندید درمان اورژآنس با داروی فعال کننده پلاسمینوژن نسجی است یا خیر و بنابراین مساله زمان در رسانیدن بیمار به مرکز مربوطه اهمیت حیاتی دارد.

در ان شیوه های جدید عکسبرداری مغزی می توان مقدار نسج سالم زنده  مانده از واقعه لخته مغزی را تعیین نمود و

و حتی با رد کردن کاتتر های مخصوص لخته های باقیمانده مزاحم را خارج نمود.از 273 بیمار یاد شده بالا حداقل 98 نفرشان کاندید تجویز داروی مربوطه بودند و به این ترتیب اهمیت حیاتی و بالای تیم متخصص و در دسترس روشن است هرجند دکتر عزیزی معتقد است بسیاری اوقات داروی مربوطه ممکن است در دسترس نباشد و یا پزشک حاذق و متخصص در تجویز داروی مر بوطه  نباشد و در اینصورت وظیفه تیم اورزانسی امبولانس مربوطه رسانیدن بیمار به اولین مرکز مجهز به این سیستم است.

 

تجویز به موقع این دارو از بروز فلج و اختلال تکلم جلوگیری نموده و از ناتوانی –معلولیت و عوارض روحی و جسمی ان جلوگیری نموده و هزینه های میلیاردی درمان  دراز مدت این بیماری را منتفی می کند و لذا ارزش و اهمیت حیاتی ان هر چه بیشتر اشکار می شود در کشور ماه چنین مراکزی در تهران و برخی مراکز استانها ایجاد و تاکنون هم خدمات مفیدی انجام داده و انتظار گسترش بیشتر انها و اگاهی دادن کافی به مردم و بیماران می رود.

http://yourlife.usatoday.com

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین