مرور رده

سر درد و میگرن

ادامس و سردرد

در پاره ای انواع سردرد کودکان می توان با خودداری از جویدن ادامس انرا کنترل کرد. برخی مطالعات نشان می دهد که جویدن  زیادی ادامس نه از طریق خوردنAspartam مقدار زیادی اسپارتام که قبلا…
ادامه مطلب ...

سردرد خوشه ای

در صد وقوع سردرد خوشه ای 0/1 در صد بوده و اغلب این نوع سردرد تشخیص داده نشده یا به عنوان میگرن و یا سینوزیت شناخته می شود ودر نتیجه در اغلب اوقات یک تاخیر تشخیصی گاهی تا حدود 7سال…
ادامه مطلب ...

اختلالات عاطفی و ضربه های روحی کودکی و میگرن در بزرگسالی

بررسی های تازه نشان می دهد که سو استفاده های عاطفی در کودکی باعث بروز احتمال سردردهای میگرنی بیشتری در بزرگسالی نسبت به سردردهای کششی می شود.در ان افرا حتی بروز سردردهای مختلط تیپ…
ادامه مطلب ...
× ثبت نوبت آنلاین