چگونگی حساسیت به نور و صدا در میگرن؟

۳۶۹

headache1

محققین به سرپرستی دکتر امی تسو Amy R. Tso فوق تخصص سردرد از دانشگاه لوس انجلس در کالیفرنیا رابطه ای بین ان دسته از بیماران سردرد میگرنی که به نور و صدا هستند با تغییراتی در طویل شدن ارتباطات در کورتکس حسی ناحیه پل دماغی و اینسولای قدامی  انها همراه می شود.در واقع این یک توجیه نورواناتومیکبرای یافته یاد شده می باشد.این یافته می تواند مقدمه ی برای یافتن بیومارکرهای تصویربرداری در درمان ان بیماران باشد.

Neurology. 2015;84:1043-1050. Abstract

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین