همراهی زوال عقل و شکستگی استخوان

0 ۵۴


کاهش تراکم استخوان و افت شناختی، بیماری های خاموشی هستند که می توانند مدتها بدون علامت و درمان باشند و منجر به افزایش ناتوانی، از دست دادن استقلال و افزایش خطر مرگ و میر شوند.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد افراد مسن مبتلا به دمانس بیشتر در معرض شکستگی لگن هستند.

در یک بررسی که از داده های مطالعه استئوپروز کانادا (CaMos) استفاده کرده، سلامت استخوان و عملکرد شناختی ۲۳۶۰ فرد ۶۵ ساله و بالاتر به مدت ۱۵ سال بررسی شد. در ابتدا هیچ نشانه ای از افت شناختی وجود نداشت.

پس از تعدیل متغیرها، ارتباط معنی داری بین کاهش سلامت شناختی و تراکم استخوان در زنان مشاهده شد. این ارتباط در مردان ضعیف و از نظر آماری معنی دار نبود.

افت شناختی در پنج سال اول با ۱/۷ برابر افزایش خطر شکستگی در زنان در ده سال آتی زندگی همراه بود. این مسئله مستقل از سطح از دست دادن استخوان بود.

کاهش شناختی و سلامت استخوان می توانند تاثیر متقابلی بر روی هم داشته باشند و افت در هر کدام منجر به کاهش دیگری شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین