نقش ورزش در تخفیف امراض روحی روانی

0 ۳

محققان اثبات کرده اند که ورزش ذهن-بدن می تواند به شکل موثری موجب بهبود علائم بالینی بیماران شیزوفرنی شود.

درمان دارویی به تنهایی در درمان اولین فاز حاد بیماری شیزوفرنی مؤثر است اما در مورد بیماران مزمن و مجدداً عودکرده تأثیر کمتری دارد.

ورزش‌های ذهن-بدن به عنوان یک درمان تکمیلی برای بیماران پذیرفته شده است.

محققان مؤسسه روانشناختی آکادمی علوم چین در مطالعه خود تأثیرات ورزش‌های ذهن-بدن را بر روی بیماران شیزوفرنی بررسی کردند. آنها ۱۳ مطالعه را از هفت پایگاه داده بررسی کرده و ۱۱۵۹ بیمار را مورد آزمایش قرار دادند.

نتایج نشان داد ورزش‌های ذهن-بدن می‌توانند به شکل مؤثری موجب بهبود علائم بالینی شیزوفرنی از جمله توهم شنوایی، توهم، سردرگمی ذهنی، ترس و کمرویی، عدم تفکر منطقی و بی علاقگی شوند.

همچنین ورزش‌های ذهن-بدن در درمان علائم افسردگی بیماری شیزوفرنی هم نقش دارند.

«وی گائوژیا»، عضو تیم تحقیق، بر لزوم تحقیقات بیشتر برای شناسایی ارتباطات نورونی مرتبط با تأثیرات ورزش‌های ذهن-بدن در درمان شیزوفرنی تاکید دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین