میگرن و دیگر سر درد ها

۱۱
میگرن با اورا و احتمال ایجاد لخته و حمله قلبی در زنان:
headache3

1392/8/25 ,

گزارشات جدیدی دردست است که نشان می دهد که میگرن با اورا در زنان که با علایم چشمی مانند چشمک زدن های نورانی در میدان دید همراه است می تواند به ایجاد حملات قلبی منجر شده و همینطور مصرف قرص های ضد بار داری جدید با احتمال بالای ایجاد لخته در نقاط مختلف بدن همراه است.تفضیل این یافته ها در شصت و چنجمین گنگره سراسری مغز و اعصاب در مارس 2013 در سان یه گوی امریگا مطرح شد.

در تحقیق اول  از تعداد 27860  زنی که بررسی شدند 1438تعداد نفر انها سردرد میگرنی با اورا داشتند و ریسک وقوع حملات قلبی مانند سکته های قلبی و مغری و مرگ ناشی ا  در ایشان بالا بود .در واقع در پیگیری 15 ساله انها تعداد 1020 نفر از انها به چنان حملاتی مبتلا شدند.در این مطالعه نقش عوامل دخیل در چنان حملات قلبی عروقی بررسی شد.

دکتر توبیاس کورت محقق فرانسوی از  بوردوی فرانسه وبیمارستان بیرگام در بوستون امریکا و محقق ارشد این پروژه تحقبقاتی اظهار می دارد که بعد از فشار خون بالا ,میگرن با اورا دومین عامل قوی شناخته شده در بروز حملات قلبی عروقی و سکته های مغزی می باشد و از دیابت-چاقی-سیگاری فعال و زمینه فامیلی برای حملات قلبی مهم تر است.

وی اضافه مس کند که درست است که ریسک وقوع حملات فلبی و مغزی در افرادد با میکرن با اورا بیشتر است اما این بدان معنی نیست که تمتم بییماران با کیگرن با اورا چنان سرنوشتی دارند و در واقع این بیماران با انجام ورزش-تفذیه مناسب و کنترل فشار خون بالای خود می توانند ریسک چنان حوادثی را مانند سایرییمارانی که میگرن با اورا ندارند به حداقل برسانند.

در بررسی دوم رابطه بین میگرن و مصرف داروهای ضد بارداری در بروز حملات تولید لخته در بدن ارزیابی شد و تعداد 145304 زنی که داروهای ضد بارداری مرف می کردند مطالعه شدند .در میان انها تعداد 2691 بیمار میگرن با اورا و تعداد 3437 زن میگرن بدون اورا داشتند.داروهای ضد بارداری یا از انواع جدید مانند چسب و یا حلقه و یا از انواع کلاسیک قدیمی مانند قرص بود.زنانی که میگرن با اورا داشتند بیشتر از زنانی که میگرن بدون اورا داشتند به انواع لخته در بدنشان مانند لخته در عروق پاها مبتلا می شدند.

7/6 در صد از زنانی که میگرن با اورا داشتند و داروهای جدید ضد بارداری مصرف می کردند به لخته دچار شدند و این رقم در زنانی که میگرن بدون اورا داشتند 6.3 در صد بود.وبطور کلی در زنانی که میگرن با و یا بدون اورا دارند باید در تجویز داروهای ضد بارداری جدید و قدیم دقت بیشتری کرد.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین