میگرن وستیبولار

۱۴۰

headache4

میگرن وستیبولار Vestibular Migrain با حملات سرگیجه خودبخودی و یاوضعیتی و سرگیجه چشمی که از 5 دقیقه تا 3 روز به دازا می کشد مشخص می شود.

بر پایه طبقه بندی اخیر مشترک بین انجمن بارانیBarany Association و نیز انجمن بین المللی سردرد ضوابط تشخیصی میگرن وستیبولار بررسی شده و امکان تشخیص دقیق را می تواند محتمل کند.

این ضوابط عبارتند از:نوع علایم-شدت و دوره علایم-تاریخچه میگرن-اشتراک بین علائم میکرن و حملات سرگیجه و رد کردن سائر دلایل و مسائل مشابه.

از انجایی که اغلب در حملات حاد سردرد وجود ندارد لذا سائر علایم میگرن مانند اجتناب از نور و یا اورا برای تشخیص ضرورت دارد.

در جریان حملات حاد ممکن است نیستاگموس خودبخودی و یا وصعیتی وجود داشته باشد و یا با احتمال کمتر اختلال کارکرد یکطرفه وستیبولار هم وجود داشته باشد.در فواصل بدون حمله معاینه وستیبولار اطلاعات کمی برای تشخیص در اختیار می گزارد, چرا علائم اکثرا ملایم و غیر اختصاصی هستند.

ساز و کار میگرن وستیبولار روشن نیست اما احتمال درگیری عصب پنجم وجود دارد که در جریان حمله میگرنی فعال می شود و همینطور درگیر شدن سیستم وستیبولار هم هست.

درمان شامل داروهای ضد تهوع برای مرحله حاد و درمان میگرن معمول و نیز تغییر شیوه زندگی است.

Lempert T; Seminars in Neurology 33 (3), 212-8 (Jul 2013)

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین