سردرد خوشه ای

۱۰۷

در صد وقوع سردرد خوشه ای 0/1 در صد بوده و اغلب این نوع سردرد تشخیص داده نشده یا به عنوان میگرن و یا سینوزیت شناخته می شود ودر نتیجه در اغلب اوقات یک تاخیر تشخیصی گاهی تا حدود 7سال از زمان وقوع سردرد وجود دارد.

این نوع سردرد اغلب با درد شدید اوربیتال و یا پری اوربیتال که حدود 15 تا 180 دقیقه طول می کشد مشخص می شود که با علایم همراه مانند ابریزش یکطرفه جشم (در سمت درد ) احتقان ویا ترشح بینی و ورم پلک همان سمت نمایانده می شود.

درمان برحسب نوع حمله حاد سردرد ویا درمان پیشگیری متفاوت استبه علاوه نوعی حالت بیقراری و تحریک پذیری هم اغلب وجود دارد و تا حدود 8 حمله در روز هم می تواند رخ دهد..

در سردرد خوشه ای حمله ای(EPISODIC CLUSTER HEADACHE(ECH دفعات وقوع حمله سردرد جندین هفته تا ماه تکرار می شود در حالیکه در نوع سردرد خوشه ای مزمن(CHRONIC CLUSTER HEADACHE(CCH  تا یکسال هم حملات سردرد بدون توقف تکرار می شود.

مطالعات کننرل شده نشان می دهد که در حملات سردر خوشه ای دوره ای و مزمن در زمان حمله اکسیژن12لیتر در دقیقه و یا سوماتریپتان 6میلیگرم زیرجلدی مفید است.

در هر دو نوع سردرد خوشه ای مزمن و حمله ای ECHوCCH وراپامیل داروی انتخابی است که در یک مطالعه بالینی با میزان 360میلیگرم در روز نسبت به دارونما موثرتر بود.در درمان بالینی 480تا 720 میلیگرم در روز بکار می رودودر نتیکه در درمان این نوع سردرد میزان مصرف وراپامیل دوبرابر میزان مصرف در بیماریهای قلبی است و با این میزان مصرف برای احتمال طولانی شدن بیش از اندازه زمان PR باید نوار قلبی گرفته و کنترل شود.در اغاز حمله سردرد خوشه ای از درمانهای کوتاه موقتی مانند کورتون و یا بلوک عصب بزرگ پس سری می توان استفاده کرد.

در انواع مزمن و یا حمله ای طول کشیده می توان از لیتیوم-متی سرژید-تاپارامات-والپروات سدیم و ارگوتامین تارتارات به عنوان داروی کمکی و در پیشگیری استفاده کرد.در موارد مقاوم به درمان از تحریک عصب بزرگ پس سری و یا تحریک عمقی هیپوتالاموس می توان استفاده کرد.درمانهای موارد حاد و نیز پیشگیری خوبی برای سردرد خوشه ای وجود دارد اما مشکل بزرگ تشخیصی در ان تشخیص دادن صحیح است.اما وجود درد نسبتا کوتاه مدت در یک چشم و توام بودن علایم همراه می تواند به تشخیص و درمان درست کمک کند.

Tfelt-Hansen PC, Jensen RH; CNS Drugs (Jun 2012)

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین