درمان سکته های مفزی که در بیمارستان رخ می دهند طولانی ترند

۲

events26

برابر امار حدود 17 درصد سکته های مغزی در بیماران بستری در بیمارستان ها رخ می دهد و تحقیقات نشان می دهد که سیر درمانی انها طولانی ار از بیمارانی که خارج بیمارستان سکته کرده اند می باشد.این مطالعه در کانادا صورت گرفته است.

Canadian Stroke Congress. Presented October 6, 2014. Abstract 8094.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین