حتی ورزش مختصر به کاهش مرگ ومیر در سالمندان کمک می کند….

0 ۰

dt_150803_senior_exercise_800x600

برپایه گزارشات جدید انجام حتی نیمی از ورزش 150 دقیقه ای توصیه شده برای سن جوانتر در افراد بالای 60 سال می تواند مرگ ومیر را به میزان قابل ملاحظه ای کم کند.در واقع ریسک مرگ ومیر را تا 22درصد با ان میزان ورزش می توان پایین اورد.دکتر David Hupin ازمرکز بیمارسنان سنت اتین در فرانسه می گوید که در واقع برپایه یک بررسی علمی در تعداد زیادی بیمار مشاهده شده زمان 150 دقیقه در هفته برای سالمندان ممکن است خیلی زیاد باشد و انها را ازانجام ورزش منصرف کند.
Br J Sports Med. Published online August 3, 2015. Full text

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین