بازگشت به زندگی بعد از سکته مغزی

۱۰۱

سکته مغزی شایع ترین علت ناتوانی حرکتی اکتسابی بالغین است.سالانه حدود 9000نفر در سویس به اولین  سکته مغزی مبتلا می شوند که 20تا 3 درصد انها پس ازجان به در بردن از مرحله حاد توانایی راه رفتن را از دست داده اندو 60درصد انها با ناتوانی متوسط تا شدید بجای می مانند.28 در صد از انها پس از 3ماه از سکته تجربه سقوط و افتادن به زمین را دارند و این در کل باعث خسارت دید جسمی و نیز اقتصادی می شود.

.انجام روشهای نوتوانی و فیزیوتراپی در بهبود و کاهش ناتوانی از طریق افزایش شکل پذیری و انعطاف سمت مقابل مغز کمک می کندد.استفاده از عصا که در افراد ناتوان شایع است به کاهش فعالیت عضلات منجر می شود اما کاربری کرست های کمر که فابلیت اعطاف و کم و زیاد کردن شدت سفتی ان میسر باشد به بازیابی تحرک کمک زیادی می کند.

در این مطالعه به مقایسه تاثیر کرست های کمری یادشده بعد از مرحله حاد سکته مغزی در برابر استفاده از عصا پرداخته و تاثیر انها را در توانایی حفظ تعادل و راه رفتن و بازگشت به زندگی طبیعی بررسی می شود.

نام کرست مزبور TeaTog است.

مطالعه و تجربه نشان می دهد که نوتوانی و بازیابی توانایی حرکتی چنانجه از اول در مراکز مجرب و اختصاصی این کار اغاز شود تنایج بهتری نسبت به مراکز غیر حرفه ای نوتوانی سکته مغزی دارد.اگاهی کارکنان مراکز تخصصی نوتوانی سکته مغزی از جهت توجه به تناسب قلبی عروقی و حرکت به بیمار کمک زیادی می کند.برخی مطالعات نشان می دهد که بازیابی توانایی حرکتی خیلی به شیوه های رایج در حال اجرا در مراکز فیزیوتراپی مربوط نمی شود.تمرینات موثر در کنترل تعادل راه رفتن بیشتر از حفظ و تمرین تعادلی عضلات درگیر در راه رفتن به بازگشت توانایی حرکتی کمک می کند.بازگشت خودبخودی توانایی حرکتی در هفته های اول سکته مغزی در تعیین اینده حرکتی بیمار بسیار موثر بوده و گویای بازیابی و خود ترمیمی سلولهای مغزی در ناحیه اسیب دیده مغزی است.در واقع بهبودی توانایی حرکتی بدنبال سکته مغزی ناشی از توانایی مغز در تجدید ساختار سلولی حرکتی داردو این همان پدیده ای است که پس از مرحله حاد به کمک روشهای بازیابی حرکتی می تواند مورد درمان با شیوه های خاص قرار گیرد.

تعداد 120 بیمار از مراکز متعدد که سکته مغزی حاد داشتند بررس شدند.بیماران پس از طی کردن مراحل حاد و رسیدن به مرحله توانایی راه رفتن به دو گروه ادامه فیزیوتراپی با عصا و کرست تراتاگ تقسیم شدند.

کرست مزبور برای حفاظت و تقویت عضلات بازکننده و دورکننده لگن بکار می روند.عصا در حد زایده نیزه ای استخوان رادیال مچ دست سالم قرار می گیرد.افراد در طول روز تنها با وسیله کمکی تعیین شده حرکت می کرند و سایر مراقبت های درمانی و فیزیوتراپی انها دست نخورده بود.این روش به مدت 5 هفته ویا تا زمانی که انها قادر به حرکت بدون کمک بودند ادامه یافت.روز قبل از شروع تحقیق-بعد از تکمیل دوره-3 و 6 ماه و دو سال بعد هم تست شدند.

معیار ها و ضوابط مربوطه در این بازه زمانی با استانذاردهای مربوط به حرکت و را ه رفتن و نشستن و از زمین برخاستن و سایر موارد حرکتی مقایسه و کنترل می شد. ودر نتیجه نهایی ارجحیت و کارایی بیشتر کرست مزبور تایید شد.

www.aan.com

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین